ยินดีต้อนรับสู่ซิสเตอร์ฮู้ด คอนเฟอร์เร้นซ์ 2023

วันที่ 7-10 พฤศจิกายน ที่เชียงใหม่

การรวมกลุ่มสตรีที่สนับสนุนซึ่งกันและกันจากหลายชาติ
ที่มีความเข้าใจว่าความมั่นคงของพวกเขาอยู่ในพระเจ้า ผู้ทรงเป็นรากฐาน​ที่มั่นคงของเรา

สถานที่จัดงาน

ที่เชียงใหม่

175 หมู่​ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง  อำเภอหางดง จังหวัด​เชียงใหม่

วิทยากร

Ps. Diane Smith

Ps. Preeyanan Bumrungkere

Ps. Mariaana Klar

จัดงานโดย ทีมเดอะริเวอร์ เอเชีย

รายการการประชุม

วันอังคาร

18.00 น. เปิดงาน

 

วันพุธ

8.30-13.00 น. และ 19.00 น

 

วันพฤหัสบดี

8.30-13.00 น. และ 19.00 น

 

วันศุกร์

08.30-12.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษด้วยกัน

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Preeyanan: +66 89-953-5647

175 หมู่​ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง  อำเภอหางดง จังหวัด​เชียงใหม่

Preeyanan: yua.b@theriver.asia