ยินดีต้อนรับสู่ซิสเตอร์ฮู้ด คอนเฟอร์เร้นซ์ 2022

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน ที่เชียงใหม่

การรวมกลุ่มสตรีที่สนับสนุนซึ่งกันและกันจากหลายชาติ
ที่มีความเข้าใจว่าความมั่นคงของพวกเขาอยู่ในพระเจ้า ผู้ทรงเป็นรากฐาน​ที่มั่นคงของเรา

สถานที่จัดงาน

ที่เชียงใหม่

175 หมู่​ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง  อำเภอหางดง จังหวัด​เชียงใหม่

วิทยากร

Ps. Diane Smith

Ps. Preeyanan Bumrungkere

Ps. Mariaana Klar

จัดงานโดย ทีมเดอะริเวอร์ เอเชีย

รายการการประชุม

การประชุมที่เชียงใหม่

1-4 พฤศจิกายน​ 2022

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การประชุมที่เชียงใหม่

1-4 พฤศจิกายน​ 2022

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

Aon 0613432017​

175 หมู่​ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง  อำเภอหางดง จังหวัด​เชียงใหม่

aon.k@theriver.asia